ทำความเข้าใจ สวอปฟอเร็กซ์และ Rollovers

สวอปฟอเร็กซ์และโรลโอเวอร์มีบทบาทสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้เทรดเดอร์มีความสามารถในการขยายการชำระเงินของการซื้อขายสกุลเงินเกินกว่าการส่งมอบสองวันมาตรฐาน กลไกทางการเงินเหล่านี้จำเป็นสำหรับการจัดการตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว Forex Swap หรือที่เรียกว่า Swap สกุลเงินหรือ FX Swap เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การแลกเปลี่ยนนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วัตถุประสงค์หลักของการแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์คือเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการส่งมอบสกุลเงินจริง ในขณะที่ยังคงรองรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันระหว่างสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย แนวคิดเรื่องส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่แกนหลักของการแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ เมื่อเทรดเดอร์มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ พวกเขาจะยืมสกุลเงินหนึ่งและให้ยืมอีกสกุลเงินหนึ่งพร้อมๆ กัน ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินจะเป็นตัวกำหนดต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถือสถานะข้ามคืน หากเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า พวกเขาอาจได้รับดอกเบี้ย ซึ่งสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาสวอป

ในทางกลับกัน การโรลโอเวอร์คือกระบวนการขยายวันที่ชำระราคาของสถานะที่เปิดอยู่โดยการกลิ้งไปยังวันที่ในอนาคต ในบริบทของ exness terminal

ฟอเร็กซ์ การโรลโอเวอร์มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสวอป เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายแต่ละวัน ตำแหน่งที่เปิดอยู่ซึ่งไม่ได้ปิดจะถูกโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไปโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีการค้าสำหรับวันนั้น ๆ และเปิดใหม่อีกครั้งในวันถัดไปด้วยอัตราใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโรลโอเวอร์ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลดีต่อเทรดเดอร์ โดยให้แหล่งรายได้เพิ่มเติม หรือเป็นผลเสียต่อพวกเขา ซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติม อัตราโรลโอเวอร์ได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สภาพคล่องของตลาด และสภาวะตลาดโดยรวม

 

Trading

สวอปฟอเร็กซ์และโรลโอเวอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นไปที่กลยุทธ์ Carry Trade Carry Trade เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและลงทุนในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย สวอปฟอเร็กซ์ช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีการดำเนินการรักษาตำแหน่งของตนไว้เป็นระยะเวลานาน โดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินต่างๆ สวอปฟอเร็กซ์และโรลโอเวอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการขยายตำแหน่งของตนเกินกว่าระยะเวลาชำระหนี้มาตรฐาน กลไกเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของ exness บัญชี

เทรดเดอร์จำเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสวอปและโรลโอเวอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในโลกที่มีพลวัตของ Forex